Lãnh đạo VKSNDTC tiếp Đoàn đại biểu cơ quan Tổng chưởng lý Singapore - Bảo vệ Võ Tây Sơn