Thủ tướng: Khẩn trương điều tra đối tượng đe dọa Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh